اخبار گرگان و گلستان|کاسپین خبرتشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان
صبح امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم شهر گرگان میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس بودند.

عکاس: مصطفی حسن زاده

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

تشییع پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس - گرگان

 


http://www.caspiankhabar.com/8953تبلیغ کانال تلگرامبسته خبری اختصاصی کاسپین‌خبر
اطلاعیه شرکت گاز گلستان درباره آزمایش نشت گاز
تبلیغات نظام مهندسی ساختمان گلستان سال 96